Harmonogram wezwania jest następujący:

  • - Data ogłoszenia wezwania: 21 września 2023
  • - Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 28 września 2023
  • - Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 27 października 2023
  • - Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 2 listopada 2023
  • - Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 7 listopada 2023.
Reklama

Wzywający jest bezpośrednio kontrolowany przez Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy. Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający nie posiada akcji spółki, podano także.

"Wzywający zamierza podjąć działania mające na celu wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wycofanie akcji z obrotu, o ile będzie dozwolone przez prawo, będzie wymagało uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy także.

Wezwanie jest ogłoszone pod m.in. warunkiem, że co najmniej 50% łącznej liczby akcji, tj. 11 099 600 zostanie objętych zapisami w ramach wezwania.

Grupa Würth podała pod koniec sierpnia, że zamierza ogłosić drugie wezwanie na wszystkie akcje TIM, z taką samą jak w pierwszym wezwaniu ceną 50,69 za akcję.

Grupa Würth zapewniła wtedy, że pierwsze wezwanie na akcji TIM spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zapisy zebrane już na początku maja reprezentowały co najmniej 50% ogólnej liczby głosów. To konsekwencja m.in. złożonych wcześniej zapisów w ramach wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję przez największych akcjonariuszy i kluczowych menadżerów TIM posiadających łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie wydał zgody w sprawie koncentracji FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel oraz TIM do 23 sierpnia 2023 r., czyli daty zakończenia przyjmowania zapisów w pierwszym wezwaniu na akcje TIM. Brak zgody urzędu antymonopolowego oznacza niespełnienie jednego z kluczowych warunków w ramach wezwania. Prezes UOKiK skierował złożone zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy, wydłużając tym samym termin zakończenia postępowania o 4 miesiące, wyjaśniała Grupa Würt.

Spółka z Grupy Würth ogłosiła delistingowe wezwanie na 100% akcji TIM po 50,69 zł za sztukę 20 kwietnia br. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem otrzymania przez wzywającego zgody na koncentrację maksymalnie do 23 sierpnia 2023 r. Drugi warunek wezwania to objęcie zapisami co najmniej 50% łącznej liczby akcji, tj. 11 099 600 sztuk.

Grupa Würth to jeden ze światowych liderów w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych. W przypadku powodzenia wezwania na akcje, TIM stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym, podkreślono wówczas. W 2022 roku Grupa osiągnęła sprzedaż w wysokości 19,9 mld EUR.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)