Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu to 7 listopada 2023 r., a dzień wykupu ustalono na 17 listopada br.

Łączna wartość przymusowego wykupu 100% pozostałych w obrocie akcji Ciechu wyniesie 130,69 mln zł.

Reklama

KI Chemistry została inwestorem strategicznym Ciechu w 2014 roku, kiedy nabyła 51,14% akcji spółki. Od kliku miesięcy KI Chemistry zwiększa swoje zaangażowanie w Grupie Ciech, a w wyniku transakcji przeprowadzonych od kwietnia do października br. udział KI Chemistry w kapitale zakładowym Ciechu wzrósł z 51,14% do 95,43%. Inwestor strategiczny przeznaczył na ten cel łącznie około 1,27 mld zł.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)