Zysk operacyjny wyniósł 320,71 mln zł wobec 239,64 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa w III kw. 2023 r. wyniosła 544 mln zł i tym samym jest wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 90 mln zł, czyli o 20%.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 623,47 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 508,89 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 756,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 676,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności w wysokości 1 922,75 mln zł w porównaniu z 1 610,82 mln zł rok wcześniej. EBITDA gotówkowa w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosła 1 620 mln zł i tym samym odnotowała wzrost o 19% względem analogicznego okresu w 2022 roku.

"Zysk netto za 3 kwartały 2023 wyniósł 757 mln zł, więcej o 12% r/r. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2,3 mld zł, wyższe o 19% r/r. Narastająco, jak i w każdym z kwartałów 2023 roku z osobna spłaty przekroczyły plany księgowe na każdym z rynków, a pozytywne odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych w 3 kwartale 2023 wyniosło 91 mln zł, tj. 13%. EBITDA gotówkowa wyniosła 1,6 mld zł, więcej o 19% r/r. Po 3 kwartałach 2023 Grupa Kruk osiągnęła przychody ogółem w łącznej wysokości 1,9 mld zł, tj. o 19% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 1,7 mld zł, co stanowi wzrost o 21% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

"Z przyjemnością mogę skomentować, że bardzo dobrze sobie radzimy - zysk po 3 kwartałach jest najwyższy w naszej historii i niemalże równy poziomowi z zeszłego, dla nas rekordowego, roku. Utrzymuje się również dobry trend spłat, nawet biorąc pod uwagę sezonowość wakacyjną, przede wszystkim w Hiszpanii. Przekraczamy plany księgowe i mamy istotne pozytywne odchylenia na spłatach. Na każdym z rynków intensywnie pracujemy, dzięki czemu ich kontrybucja do wyników na poziomie EBITDA i EBITDA gotówkowa jest pozytywna" - dodał prezes Piotr Krupa, cytowany w materiale.

Z zainwestowanych 2 mld zł przez Kruka w tym okresie 82% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku hiszpańskiego. Również we Włoszech inwestycje Kruka były istotne, a już po dniu bilansowym w październiku 2023 r. Grupa sfinalizowała m.in. umowy zakupu portfela forward flow niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej do 782 mln zł, co z kolei zapewni dopływ inwestycji w 2024 roku. Wskaźniki zadłużenia pozostają na umiarkowanym poziomie (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,3), przy wysokiej rentowności (ROE LTM 24%), podkreślono.

"Rozwijamy się intensywnie i jednocześnie z rozwagą. Nasze inwestycje, w ostatnich kwartałach zdominowane przez nakłady w Hiszpanii i Włoszech, są efektem zarówno naszej wciąż poprawiającej się doskonałości inwestycyjnej, jak i operacyjnej. Mamy bardzo dobre wyniki, relatywnie niskie zadłużenie i zdywersyfikowany dostęp do finansowania, co niewątpliwie daje nam dodatkową przewagę konkurencyjną. Przed nami najintensywniejszy okres roku, jak i operacjonalizacja planów na lata kolejne, w tym dalsza digitalizacja i rozwój kompetencji organizacji. Cieszę się na możliwości, jakie widzimy, oraz szanse, jakie dają nam rynki europejskie, na których jesteśmy już obecni. Jest to też dobry moment, aby skorzystać z naszego doświadczenia i z rozwagą przygotować grunt pod kolejny, nowy kraj" - skomentował Krupa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 756,83 mln zł wobec 676,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)