Zysk operacyjny wyniósł 298,73 mln zł wobec 204,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 669,83 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 534,97 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. spółka miała 1 012,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 804,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 2 592,58 mln zł w porównaniu z 2 145,79 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 385,46 mln zł wobec 1 094,03 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Po czterech kwartałach 2023 roku Grupa Kruk osiągnęła przychody ze sprzedaży w łącznej wysokości 2 592 580 tys. zł, tj. o 21% (+446 790 tys. zł) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły 2 343 758 tys. zł, co stanowi wzrost o 23% (+431 082 tys. zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost zrealizowany został na rynku polskim (+172 125 tys. zł, tj. +20%) i hiszpańskim (+170 050 tys. zł, tj. +142%), dodatkowo istotny wzrost przychodów został zrealizowany na rynku włoskim (+49 102 tys. zł, tj. +14%) oraz na rynku rumuńskim (+47 480 tys. zł, tj. +9%)" - czytamy w sprawozdaniu.

Reklama

Koszty działalności bez amortyzacji (koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty ogólne oraz pozostałe koszty operacyjne) w okresie 2023 roku wyniosły 1 207 125 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły o 155 364 tys. zł, tj. o 15%. Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych i wynagrodzeń oraz kosztów opłat sądowych i komorniczych, podano.

Łączna wartość nakładów na zakup pakietów wierzytelności w okresie 2023 roku wyniosła 2 972 231 tys. zł, czyli o 29% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w którym Grupa Kruk zainwestowała 2 311 072 tys. zł.

"Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w okresie 2023 roku 3 062 473 tys. zł, tj. o 17% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wyższe o 435 130 tys. zł wpłaty w 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zostały zrealizowane głównie dzięki wyższym o 143 977 tys. zł (58% r/r) wpłatom na rynku hiszpańskim, wyższym o 119 064 tys. zł (10%) wpłatom na rynku polskim oraz wyższym o 111 864 tys. zł (24% r/r) wpłatom na rynku włoskim" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 1 012,49 mln zł wobec 804,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)