Zysk operacyjny wyniósł 418 mln zł wobec 329,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 434 mln zł wobec 344 mln zł zysku rok wcześniej, zaś gotówkowa EBITDA - odpowiednio: 604 mln zł wobec 530 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 748,14 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 614,76 mln zł rok wcześniej.

"Łączne przychody ze sprzedaży wypracowane w pierwszym kwartale 2024 wyniosły 748 mln zł i są wyższe od przychodów zrealizowanych w pierwszym kwartale 2023, gdy przychody Grupy wyniosły 615 mln zł, co oznacza wzrost o 133 mln zł, tj. +22%. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w pierwszym kwartale 2024 roku 685 mln zł, co stanowi wzrost o 27% (+147 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zdecydowanie największy wzrost przychodów nabytych w pierwszym kwartale 2024 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowany został na rynku polskim (+67 mln zł, tj. +31%), dodatkowo istotny wzrost przychodów został zrealizowany na rynku hiszpańskim (+49 mln zł, tj. +82%)" - czytamy w raporcie.

Reklama

W I kwartale 2024 Grupa zaewidencjonowała 144 mln zł aktualizacji prognozy wpływów, czyli o 57 mln zł więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. 70% łącznej aktualizacji z pierwszego kwartału 2024 na portfelach detalicznych niezabezpieczonych kupionych do końca 2023 roku dotyczy zmiany prognozy wpłat w najbliższych 34 miesiącach. Odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych, wyniosło 105 mln zł wobec 111 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej, podano także.

"Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2024 roku wyniosły w Grupie KRUK 285 mln zł i były o 56 mln zł większe w porównaniu do stanu z dnia 31 marca 2023. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na dzień 31 marca 2024 roku wyniosła 1 140 mln zł" - napisano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 338,33 mln zł wobec 234,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)