Za 75% przychodów odpowiadały projekty dla przemysłu, a za 25% działalność kosmiczna, podano.

Strata EBITDA w omawianym okresie wyniosła 0,46 mln zł w stosunku do 0,42 mln zł w III kw. ub.r. Spółka zanotowała stratę netto na poziomie 0,67 mln zł wobec zysku 0,35 mln zł rok wcześniej. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 0,02 mln zł, a środki pieniężne na 30.09.2023 roku wzrosły do 6,4 mln zł na co w największym stopniu wpływ miało zaksięgowanie środków z przeprowadzonej w czerwcu br. oferty publicznej, w której Scanway pozyskał 9 mln zł brutto, podano także.

"W minionym kwartale koncentrowaliśmy się na dalszym skalowaniu naszego biznesu, zarówno w obszarze projektów przemysłowych, jak i działalności kosmicznej. Naszym celem niezmiennie jest dynamiczny wzrost na poziomie przychodów poprzez komercjalizację istniejących i nowych produktów, na które mamy zidentyfikowane wysokie zapotrzebowanie rynkowe zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie. Widzimy ten wzmożony popyt nie tylko na rynku UE, ale także globalnie, w tym podczas SmallSat Conference w Utah w sierpniu br., największym wydarzeniu w branży małych satelitów w USA, gdzie zaprezentowaliśmy swoje rozwiązania jako pierwsza Polska firma w historii. Rozpoczęte tam rozmowy biznesowe są przez nas kontynuowane i utwierdzają nas w przekonaniu co do bardzo dobrych perspektyw dla branży i stopnia dopasowania naszej oferty do oczekiwań różnych grup klientów potrzebujących wysokiej klasy urządzeń optycznych do zobrazowania Ziemi z kosmosu. Utworzyliśmy już w USA spółkę celową, tak aby móc jeszcze efektywniej obsłużyć to zainteresowanie" - powiedział prezes Scanway Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Narastająco po trzech kwartałach 2023 r. przychody ogółem wyniosły 4,9 mln zł, co oznacza wzrost o 102% r/r. Za 80% przychodów odpowiadały projekty dla przemysłu, a za 20% działalność kosmiczna. Strata EBITDA w omawianym okresie wyniosła 0,41 mln zł w stosunku do 0,21 mln zł w ub.r. Spółka zanotowała stratę netto na poziomie 0,96 mln zł w porównaniu do zysku 0,11 mln zł w poprzednim roku. Przepływy z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 0,48 mln zł, podano.

Reklama

"Nasze przychody ogółem wzrosły ponad dwukrotnie po trzech kwartałach 2023 roku i wyniosły 4,9 mln zł przy marży bezpośredniej w wysokości 1,8 mln zł. Rozpoczęliśmy także wzmożone inwestycje dzięki pozyskanym środkom w wyniku zakończonej z sukcesem w czerwcu br. oferty publicznej, co odbywa się obecnie kosztem rentowności, natomiast na każdym sprzedawanym produkcie generujemy pozytywną marżę brutto. W tym roku to linia przemysłowa będzie odpowiadała za większość wygenerowanej przez nas sprzedaży, natomiast biorąc pod uwagę postępy w realizowanych przez nas projektach w segmencie kosmicznym i rozmowach jakie aktualnie toczymy z ESA, krajowymi instytucjami i firmami komercyjnymi, a także mając na względzie informację o zwiększeniu polskiej składki do ESA o 295 mln euro na lata 2023-2025, proporcje te powinny ulec zmianie w kolejnych latach. W uzasadnieniu do dokumentu udostępnionego przez MRiT dot. podziału krajowej składki do programów opcjonalnych ESA, Scanway został wymieniony jako potencjalny konsorcjant w kilku misjach i programach, których łączna wartość wynosi około 9,0 mln euro. Dodatkowo warto podkreślić stan naszego backlogu na koniec III kwartału w wysokości 4,7 mln zł. Te podpisane i realizowane kontrakty zamierzamy w istotnej mierze skonwertować na przychody, które zostaną zaksięgowane w IV kwartale 2023 roku" - powiedział też prezes.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2023 r.

(ISBnews)