Strata operacyjna wyniosła 2,19 mln zł wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 1,49 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ogółem sięgnęły 7,01 mln zł w 2023 r. wobec 3,59 mln zł rok wcześniej (w tym Industry: 5,44 mln zł wobec 1,89 mln zł; Space: 1,57 mln zł wobec 1,7 mln zł).

Przychody ze sprzedaży liczone są jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz pozostałych przychodów operacyjnych, które zawierają w sobie dotacje, głównie na projekt PIAST i EagleEye w ramach działalności kosmicznej, wyjaśniono.

"W roku 2023 spółka zwiększyła dywersyfikację w ramach obu linii biznesowych, tj. w ramach działalności kosmicznej główne projekty to PIAST oraz EagleEye, a także szereg projektów komercyjnych dla klientów z branży NewSpace z całego świata, natomiast projekty dla przemysłu obejmują systemy wizyjne dla klientów z branży (według wartości projektów) opakowań, samochodowej, spożywczej i pozostałych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

Prezes Jędrzej Kowalewski zwrócił uwagę, że miniony rok był dla Scanway przełomowy - spółka zrealizowała własną misję kosmiczną w postaci satelity STAR VIBE, który dostarcza najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty satelitarne zdjęcia z kosmosu.

"Sukces misji miał również duży wpływ na wzrost zainteresowania naszą ofertą produktową, co przełożyliśmy na kolejne istotne kontrakty – nie tylko z rynku europejskiego. Budujemy bliskie relacje w ramach kilku równolegle prowadzonych porozumień z których warto wymienić australijską firmę AICRAFT, niemiecki Marble Imaging czy Nara Space Technology z Korei Płd. Odzwierciedla to globalny charakter organizacji jaką stał się Scanway, rosnąc na przestrzeni 2023 roku blisko dwukrotnie pod względem przychodów ogółem do 7 mln zł, rozbudowując kadrę o kilkunastu światowej klasy ekspertów i znacznie zwiększając przestrzeń biurową oraz laboratoryjną w wyniku zmiany siedziby w ostatnich miesiącach. Większa przestrzeń jest ważna nie tylko dla nas, ale także dla naszych partnerów, którzy zainteresowani są budowaniem z nami całych konstelacji, składających się od kilku do nawet dwustu satelitów. Jesteśmy bardzo dobrze spozycjonowani do wykorzystania wzrostowych perspektyw jakie identyfikujemy w obydwu naszych liniach biznesowych - Space oraz Industry" - skomentował Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 0,2 mln zł, a środki pieniężne na 31 grudnia 2023 osiągnęły poziom 4,4 mln zł, podano także.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

(ISBnews)