Grupa Murapol ogłosiła zamiar przeprowadzenia przez większościowego akcjonariusza pierwszej oferty publicznej akcji, podała spółka. Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje spółki. Grupa Murapol planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza terytorium USA.

"Od ponad 22 lat Grupa Murapol buduje nowoczesne mieszkania na polskim rynku, a dzięki osiąganym poziomom sprzedaży, przekazań oraz zasobom gruntów w aktywnym banku ziemi plasuje się w czołówce największych firm deweloperskich w kraju. Mam nadzieję, że inwestorzy oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zyskają ambitnego emitenta, o rozbudowanych kompetencjach w branży, godnego ich uwagi i zaufania. Nasza strategia i wypracowany przez lata model działalności, który określamy jako Plug&Play, opierają się przede wszystkim na dywersyfikacji geograficznej inwestycji oraz koncentracji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć deweloperskich wewnątrz Grupy Murapol, co umożliwia nam elastyczną skalowalność biznesu w różnych lokalizacjach, zarówno dotychczasowych, jak i nowych, a także efektywność i kontrolę kosztów" - powiedział prezes Grupy Murapol Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

"Pragnę podkreślić, że w ostatnich latach udowodniliśmy skuteczność przyjętego sposobu funkcjonowania i dopasowania naszej oferty mieszkaniowej do potrzeb polskiego rynku, co przełożyło się na stabilność wyników operacyjnych nawet w niesprzyjających warunkach gospodarczych. W 2022 roku, w okresie wysokich stóp procentowych i znacznych spadków sprzedaży mieszkań u deweloperów notowanych na GPW, Grupa Murapol osiągnęła stabilne wyniki sprzedaży, dowiodła tym samym swego profesjonalizmu i odporności na zawirowania rynkowe, wypracowując przy tym stabilne wyniki finansowe. Oferujemy inwestorom udział w konkurencyjnym, działającym w najbardziej chłonnym segmencie rynku mieszkaniowego i sprawdzonym przez lata przedsięwzięciu biznesowym, zaś oceniając potencjał polskiego rynku i politykę mieszkaniową, jesteśmy przekonani, że mamy mocne filary i silne atuty do dalszego rozwoju" - dodał.

W związku z ofertą większościowy akcjonariusz Murapolu, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l., podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, zamierza sprzedać akcje spółki stanowiące do 25% kapitału zakładowego spółki. W przypadku, gdy akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z globalnymi współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji, jednak w żadnym przypadku oferta nie będzie obejmować więcej niż 35% kapitału zakładowego spółki, podkreślono.

Reklama

Oferta obejmie wyłącznie sprzedaż istniejących akcji spółki. Zarząd spółki oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej zadeklarowali, że zamierzają nabyć akcje spółki w ofercie. W szczególności Maciej Dyjas oraz Nebil Şenman, za pośrednictwem współkontrolowanej spółki Hampont, nabędą akcje stanowiące łącznie około 5% kapitału zakładowego spółki.

Murapol zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich istniejących akcji spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wskazano także.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu będą pełnić: Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander. Rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz współprowadzącego księgę popytu i menadżera stabilizującego będzie pełnić Biuro Maklerskie Pekao. Erste Securities Polska i Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie będą również pełnić rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej. Niezależnym doradcą finansowym spółki w związku z ofertą jest Rothschild & Co Polska.

"Spółka, akcjonariusz sprzedający, jak również członkowie zarządu oraz określeni członkowie rady nadzorczej w odniesieniu do akcji spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu oferty, zobowiążą się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki przez okres 360 dni (a w przypadku Hampont przez okres 540 dni) od daty pierwszego notowania akcji spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up)" - zakończono.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego.

(ISBnews)