3 kwietnia zarząd poinformował, że spółka ma plan wypłaty dywidendy w 2024 r. w kwocie minimum 200 mln zł - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Członek zarządu i CFO Przemysław Kromer wskazał, że dywidenda będzie wypłacana w dwóch transzach.

W listopadzie spółka podała, że zamierza rekomendować wypłatę dywidendy (w formie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy):

  • w 2024 roku w kwocie co najmniej 200 mln zł (część z zysku za 2023 rok płatna w pierwszej połowie 2024 roku, a pozostała część w formie zaliczki na poczet dywidendy za 2024 rok płatna w IV kwartale 2024 roku),
  • w następnych latach w kwocie równej co najmniej 75% skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku, przy czym spółka szacuje, że kwota ta nie będzie niższa niż 200 mln zł.
Reklama

Murapol odnotował 219,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 212,9 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 217,13 mln zł wobec 210,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

(ISBnews)