Zysk operacyjny wyniósł 266,2 mln zł wobec 255,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 215,94 mln zł w 2023 r. wobec 1 005,66 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży wzrosły o 21% i wyniosły 1 216 mln zł. Wzrost ten wynikał z większego wolumenu sprzedaży mieszkań oraz wyższej ceny transakcyjnej w segmencie deweloperskim. W 2023 r. przekazano 2 801 lokali w stosunku do 2 653 lokali w 2022 r. W 2023 r. średnia cena przekazanego lokalu wyniosła 365 tys. zł, a w 2022 r. 326 tys. zł. Ponadto o 53,4 mln zł wzrosły przychody w segmencie PRS i wyniosły 187 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W minionym roku Grupa Murapol przekazał klucze do 2 801 lokali mieszkalnych, wobec 2 653 oddanych właścicielom w 2022 roku. Najwięcej mieszkań w 2023 roku zostało wydanych klientom w Krakowie – 755, Poznaniu – 425, Gdańsku – 316, Toruniu – 281 oraz we Wrocławiu – 243. Ponadto klucze do swoich lokali odebrało 191 klientów w Gliwicach, 171 w Bydgoszczy i 142 w Warszawie, wymieniono w materiale.

Reklama

"Marża brutto ze sprzedaży w 2023 r. wyniosła 31,5% i spadła o 3,8 punktu procentowego w stosunku do 2022 r. Spadek marży na sprzedaży w ujęciu procentowym wynikał z większego udziału sprzedaży w segmencie PRS, który to segment charakteryzuje się niższą marżowością w porównaniu do segmentu deweloperskiego" - czytamy dalej.

Łącznie w 2023 r. Murapol zaoferował klientom 3 770 nowych mieszkań wobec 2 631 rok wcześniej. Wprowadzone do sprzedaży lokale powstają na terenie 13 miast, zarówno na głównych krajowych rynkach mieszkaniowych, tj. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku, ale także w mniejszych lokalizacjach, takich jak Bielsko-Biała, Toruń, Gliwice, Sosnowiec czy Siewierz.

"Na koniec 2023 roku portfel projektów w realizacji obejmował 6 238 lokali o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 256 tys. m2, powstających w 54 budynkach wznoszonych w ramach 24 inwestycji na terenie 14 miast. Najwięcej nowych mieszkań buduje się w Łodzi - 1306 oraz Krakowie - 1284 lokali. W Gdańsku i Poznaniu wznoszonych jest odpowiednio 1044 i 812 lokali mieszkalnych oraz apartamentów inwestycyjnych" - napisano też w sprawozdaniu.

"Na dzień 31.12.2023 r. w banku ziemi Grupy Murapol, znajdował się portfel projektów w przygotowaniu, obejmujący ok. 15,65 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 664,15 tys. m2, zapewniający ciągłość jej działalności na najbliższe kilka lat" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 217,13 mln zł wobec 210,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

(ISBnews)