ATM Grupa odnotowała 14,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 15,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 18,86 mln zł wobec 16,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,97 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 78,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 20,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 29,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 172,63 mln zł w porównaniu z 208,73 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,98 mln zł wobec 17,11 mln zł zysku rok wcześniej.

"Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna. Za trzy kwartały 2023 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 108 997 tys. zł, co stanowi 63,1% przychodów ze sprzedaży ogółem.[...] Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, segment produkcji telewizyjnej i filmowej odnotował zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto na zbliżonym poziomie w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku. Zysk EBITDA w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku zwiększył się o 3 870 tys. zł, tj. o 22,6%. [...] W trzech kwartałach 2023 roku na 45 antenach można było oglądać 49 produkcji ATM Grupy - to niemal 15 tysięcy godzin wyemitowanych programów. Wygenerowały one zasięg 86,1%, co oznacza, że ponad 30 mln osób oglądało realizacje ATM Grupy w tym okresie" - czytamy w raporcie.

Reklama

W segmencie zarządzanie aktywami trwałymi przychody pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły 53 744 tys. zł, co stanowi 76,2% przychodów ze sprzedaży segmentu oraz 31,1% przychodów ze sprzedaży ogółem (za trzy kwartały 2022 roku było to odpowiednio 76,1% i 25,5%). Z powodu m.in. wzrostu kosztów wytworzenia wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 688 tys. zł (5,5%). Wynik EBITDA zwiększył się o 819 tys. zł (tj. 3,5%) w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku.

W segmencie działalności deweloperskiej przychody ze sprzedaży są niższe o 32,06 mln zł, co związane jest ze sprzedażą mniejszej liczby jednostek mieszkalnych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w trzech kwartałach ubiegłego roku przychody w segmencie działalności deweloperskiej były rekordowo wysokie, m.in. z powodu rozpoznania przez spółkę ATM Living AB przychodów ze sprzedaży siedemnastu z dwudziestu wybudowanych w Szwecji jednostek mieszkalnych w zabudowie szeregowej). Wraz ze spadkiem przychodów ze sprzedaży w segmencie odnotowano niższy wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku. Zmniejszył się on odpowiednio o 5,34 mln zł oraz o 6,64 mln zł, podano również.

Na wypracowany wynik w segmencie produkcji gier komputerowych wpływ mają wyniki osiągnięte przez spółkę konsolidowaną metodą praw własności tj. BoomBit oraz jej jednostki zależne, w zakresie sprzedaży gier komputerowych oraz udostępniania w nich miejsc reklamowych. Za trzy kwartały 2023 roku grupa kapitałowa BoomBit odnotowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 14,89 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 25,56 mln zł wobec 21,52 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)