Skonsolidowany zysk ogółem (z działalności kontynuowanej i przypisanej) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w ub.r. 43,84 mln zł wobec 24,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 46,25 mln zł wobec 26,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 67,96 mln zł wobec 48,56 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 299,9 mln zł w 2022 r. wobec 223,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 24,32 mln zł wobec 14,5 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)