"W grudniu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 24,1 mld zł, czyli o 38,9% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 39,4% r/r do poziomu 23,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,25 mld zł, o 54,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 78 459,91 pkt i była o 36,5% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 19,3% r/r do 181,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 21,2% r/r i wyniosła 170,9 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w grudniu wyniosła 2,29 mln zł wobec 0,18 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1,7 mln szt., czyli o 3% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 3% r/r do 786,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 6,8% r/r do 756,2 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 11,5% r/r do 103,7 tys. szt., wskazano również.

Reklama

W grudniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 15,7% r/r do 138,5 mln zł oraz wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 51,3% r/r do 116,8 mln zł.

"Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 112,3 mld zł, wobec 92,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6% r/r do poziomu 531,8 mln zł" - czytamy dalej.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 20,3 mld zł, co oznacza spadek o 1,3% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu br. 14,5 TWh, co oznacza wzrost o 27,9% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 72% rdr do 5,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 8,8% rd/r do 8,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 31,7% r/r do 12 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 29,3% do 1,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 32,2% r/r do 10,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 27,6% r/r, podano także.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 14% r/r do 10,2 ktoe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 57,2% r/r do 2,3 TWh.

Kapitalizacja 371 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w grudniu 2023 r. wyniosła 760,2 mld zł (174,8 mld euro).

Łączna kapitalizacja 413 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 440,3 mld zł (331,3 mld euro).

Na rynku głównym zadebiutowały w grudniu akcje spółki Murapol (wartość oferty: 363,5 mln zł).

Na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółki QNA Technology (wartość oferty: 15,6 mln zł).

W grudniu 2023 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

(ISBnews)