Prezesem czteroosobowego zarządu GPW jest Marek Dietl, a członkami: Monika Gorgoń, Adam Młodkowski i Izabela Olszewska.

Porządek obrad, zwołanego na 5 lutego br., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych przewiduje m.in. zmiany w składzie Rady Giełdy oraz odwołanie i powołanie prezesa GPW.

Zgodnie ze statutem spółki, Rada Giełdy liczy od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Statut stanowi, że zarząd Giełdy jest organem wykonawczym spółki i składa się od trzech do pięciu członków, w tym prezesa. Kadencja członków zarządu jest wspólna i wynosi cztery lata. Prezesa GPW powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zgodę na zmiany w zarządzie spółki udziela Komisja Nadzoru Finansowego.

Reklama

Według informacji podanych na stronie GPW, Ministerstwo Aktywów Państwowych działające w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza z 14 695 470 akcji uprawniającymi do 29 390 940 głosów, zgłosiło 1 lutego 2024 r.: Jerzego Kalinowskiego, Piotra Prażmo, Iwonę Srokę, Katarzynę Szwarc, a 2 lutego Pawła Homińskiego, jako kandydatów na członków Rady Giełdy.

Kim są kandydaci do rady nadzorczej?

Jak podano, Jerzy Kalinowski obecnie pełni rolę senior adviser w Priscus Finance, francuskiej firmie doradzającej przy transakcjach M&A. Wcześniej pełnił m.in. kierownicze role w ramach Grupy Optimus. Piotr Prażmo zaś od stycznia jest wiceprezesem Erste Securities Polska, a wcześniej był m.in. niezależnym członkiem rady nadzorczej GPW. Iwona Sroka jest natomiast członkiem zarządu spółki Murapol. W latach 2009-2017 była prezesem KDPW i izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Dodano, że Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym, pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Rockbridge TFI, wiceprzewodniczącej rady nadzorczej CD Projekt i przewodniczącej rady nadzorczej Newag. Paweł Homiński związany jest z rynkiem kapitałowym od blisko 30 lat. W latach 2021–2022 pełnił funkcję prezesa Noble Funds TFI.

Pozostałymi kandydatami do Rady są Małgorzata Rusewicz (zgłoszona przez Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny), Artur Rzepka (zgłoszony przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych), a także Piotr Rybicki i Mariusz Patrowicz.

Jak czytamy na stronie GPW, obecna rada nadzorcza spółki liczy sześć osób na czele z jej prezesem Dominikiem Kaczmarskim, jego zastępczynią Izabelą Flakiewicz, sekretarzem Michałem Bałabanowem, a także JanuszemKrawczykiem, Evą Sudol i Adamem Szyszką.

Co wiemy o GPW?

W okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. zysk Grupy Kapitałowej GPW wzrósł o 5 proc. (5,3 mln zł), do 112,6 mln zł, w stosunku do zysku w tym samym okresie 2022 r.

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. Najbardziej płynnym instrumentem pochodnym, dającym najwyższe wolumeny obrotów, pozostaje od lat kontrakt terminowy na WIG20. Skarb Państwa ma 35 proc. akcji warszawskiej Giełdy. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta