Cena w wezwaniu wynosi 8,2 zł za sztukę.

Zapisy na akcje przyjmowane będą w terminie 12 lutego - 13 marca 2024 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 18 marca 2024 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 21 marca br.

"Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 12 676 658 akcji, stanowiących (licząc łącznie z akcjami posiadanymi już przez nabywającego) 100% kapitału zakładowego spółki i wszystkich akcji oraz uprawniających do 12 676 658 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający posiada bezpośrednio 10 908 992 akcje Wojasa, co stanowi ok. 86,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Reklama

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)