"Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2023 roku:

- przychody ze sprzedaży 230,5 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej 35,4 mln zł,

- wynik brutto 35,9 mln zł,

Reklama

- wynik netto 28 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Natomiast za cały 2023 r. wstępne dane Grupy są następujące:

- przychody ze sprzedaży 1 351,4 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej 93 mln zł,

- wynik brutto 100,6 mln zł,

- wynik netto 76,0 mln zł, wymieniono.

Ponadto spółka podała, że wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 593,5 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 213,8 mln zł, co łącznie stanowi 807,3 mln zł.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)