Na kapitał zapasowy miałoby trafić 3,1 mln zł, zaś na istniejący fundusz specjalny pn. Fundusz Celowy Darowizn - 1,2 mln zł.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)

Reklama