Zarząd proponuje także przekazanie kwoty 905,69 tys. zł (pozostała część zysku) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Software Mansion specjalizuje się w takich obszarach, jak: aplikacje mobilne i webowe, infrastruktura, streaming i multimedia, blockchain, AI, d esign UX/UI i narzędzia deweloperskie dla programistów. Rozwija także własne narzędzia deweloperskie publikowane jako open-source. Spółka w 2023 r. zadebiutowała na rynku NewConnect.

(ISBnews)

Reklama