Grupa planuje dalszy rozwój w segmencie mieszkaniowym i dąży do dokończenia do 2028 r. procesu dezinwestycji aktywów komercyjnych. Odzyskany kapitał planuje się reinwestować w najbardziej perspektywiczne obszary rynkowe, w tym mieszkania i segment PRS.

"Celem Strategii jest wskazanie potencjału rozwoju spółki Develia na bazie analizy spółki, rynku i konkurencji. Strategia przewiduje zwiększenie wartości spółki poprzez zwiększenie skali działalności i jednocześnie zapewnienie Grupie bazy pod dalszy rozwój w wybranych segmentach rynku nieruchomości. Grupa planuje dalszy rozwój w segmencie mieszkaniowym i kontynuację procesu sprzedaży aktywów w segmencie biurowym i handlowym. Odzyskany kapitał planuje się reinwestować w najbardziej perspektywiczne obszary rynkowe w tym mieszkania i segment PRS" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Założone cele strategii to:

* Zwiększenie udziału w rynku mieszkaniowym do 7-8% na obecnych rynkach działalności

* Wzrost sprzedaży mieszkań > 11% rocznie (CAGR) w latach 2024-2028

* Osiągnięcie rocznej sprzedaży ponad 4 500 lokali

* Zwiększenie bazy banku gruntów dla dalszego rozwoju

* Rozwój w obszarze PRS jako elementu dywersyfikacji działalności

* Zakończenie dezinwestycji w sektorze komercyjnym, wymieniono.

Zakończenie procesu dezinwestycji w segmentach

"Do 2028 r. Develia zamierza zakończyć proces dezinwestycji aktywów w segmencie biurowym i handlowym, w tym Arkad Wrocławskich i nieruchomości przy ul. Kolejowej we Wrocławiu, oraz zrealizować pierwsze etapy projektu magazynowego w Malinie w ramach joint venture" - wskazano w komunikacie.

Spółka planuje także rozwój własnego wykonawstwa w ramach grupy kapitałowej, podano także.

Dywersyfikacja działalności ma odbywać się poprzez realizację projektów w segmencie PRS i akademików - minimum 2 projekty średniorocznie.

"Dążymy do zwiększenia skali działalności w segmencie mieszkaniowym z poziomu sprzedaży blisko 2700 lokali do 4500 w 2028 r. Zakładamy, że to pozwoli nam osiągnąć wzrost udziału do 7-8% na rynkach, na których działa spółka. Chcemy, by w perspektywie czterech lat Develia stała się liderem rynku mieszkaniowego w Polsce i mamy niezbędne zasoby, w tym doświadczony zespół, know-how oraz warunki finansowe, by ten cel zrealizować" - skomentował prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Podstawowym segmentem w ramach działalności mieszkaniowej Develii pozostanie segment popularny "z zamiarem wyraźnego podkreślenia wartości dodanej produktu poprzez zastosowanie proekologicznych rozwiązań, funkcjonalność, nowoczesność i harmonijne wpisanie się w otoczenie". W portfolio Develii znajdą się także inwestycje w segmentach podwyższonym oraz premium, wskazano w materiale.

"Develia będzie dalej rozbudowywać kompetencje w segmentach PRS (ang. Private Rented Sector) i PBSA (ang. Purpose-Built Student Accommodation), czyli mieszkań na wynajem oraz akademików z opcją aktywnego uczestnictwa operacyjnego w budowie i zarządzania platformą PRS/PBSA. Deweloper przygotowuje kilka scenariuszy rozwoju tych segmentów, w tym pozyskanie partnerów biznesowych do wspólnych przedsięwzięć o większej skali, współpracę z funduszami wyspecjalizowanymi w tych obszarach rynku lub realizację inwe-stycji we własnym zakresie. Założeniem jest realizacja minimum dwóch projektów PRS oraz akademików średniorocznie" - napisano także w materiale.

Zwiększenie skali działalności

W ciągu ostatnich lat Develia zwiększyła skalę działalności z ok. 1400 mieszkań rocznie w 2020 r. do blisko 2700 w 2023 r., dzięki czemu znajduje się obecnie w czołówce największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, podkreślono dalej.

"Osiągniecie celu sprzedażowego wyznaczonego w strategii na lata 2021-2025 jest spodziewane na rok przed planowanym terminem. Dzięki skutecznej realizacji poprzedniej strategii spółka osiągnęła wzrost udziału w rynku mieszkaniowym z 2,6% w 2020 r. do 4,7% w 2023 r. na obecnych rynkach działalności. Develia przeprowadziła także dezinwestycje w segmencie komercyjnym, w tym sprzedała Sky Tower we Wrocławiu i Wolę Retro w Warszawie pomimo trudnego otoczenia rynkowego, oraz reinwestowała pozyskany kapitał w segment mieszkaniowy. Spółka istotnie poprawiła efektywność działania, co potwierdza wskaźnik ROE, który wzrósł z 7% w 2020 r. do ok. 18% w 2023 r." - podsumowano w komunikacie.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. firma wypracowała 1 067,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)