"Zarząd podtrzymuje opublikowaną w dniu 19 grudnia 2023 r. prognozę wyników na 2024 rok" - czytamy w raporcie kwartalnym.

19 grudnia 2023 r. Grupa Kęty podała, że prognozuje 567 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy 5 269 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Grupa prognozuje też 945 mln zł zysku EBITDA.

W marcu br. Grupa Kęty podała, że odnotowała 539,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 678,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 868,02 mln zł wobec 1 031,44 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 218,6 mln zł w 2023 r. wobec 5 930,87 mln zł rok wcześniej.

Dziś spółka podała, że w I kw. 2024 r. odnotowała 150,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 135,79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 222,5 mln zł wobec 200,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 1 239,59 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 1 372,99 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,22 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)