"Mamy bardzo duży portfel zamówień w opakowaniach i sądzę, że II kwartał nie będzie gorszy od pierwszego; jesteśmy pozytywnie nastawieni do II kwartału w opakowaniach" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej.

Sprzedaż segmentu opakowań giętkich w I kw. br. wyniosła 305,7 mln zł wobec 349,2 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 63,8 mln zł vs 62,4 mln zł.

W prezentacji spółka podała, że w segmencie odnotowano 4% wzrostu wolumenu sprzedaży i spadek sprzedaży w ujęciu wartościowym z tytułu niższych cen surowców oraz systematycznej zmiany asortymentu (w kierunku jednorodnych struktur). Wzrost EBITDA spółka zawdzięcza skutecznej polityce handlowej. Koszyk produktowy segmentu był stabilny r/r i utrzymał się wysoki, 52-proc. udział eksportu w całkowitej wartości sprzedaży segmentu. Największe rynki eksportowe: Niderlandy, Niemcy, Ukraina, Szwajcaria, Włochy, Węgry, Czechy, Litwa.

Słaba koniunktura nie zaszkodziła sprzedaży

Reklama

W komentarzu do wyników za I kw. spółka podała, że pomimo utrzymującej się słabej koniunktury, wszystkie segmenty Grupy zanotowały wzrost sprzedaży ilościowej: w segmencie opakowań giętkich zanotowano 4-proc. wzrost wolumenu r/r (głównie w zakresie sprzedaży folii BOPP), w segmencie wyrobów wyciskanych sprzedaż wolumenowa wzrosła o 8% r/r, a w segment systemów aluminiowych, przy słabej koniunkturze na rynku budowlanym w większości krajów Europy, sprzedaż wolumenowa wzrosła o 9%. W ujęciu wartościowym, ze względu na taniejące surowce, w segmencie wyrobów wyciskanych odnotowano 20% spadek r/r, a w segmencie opakowań giętkich 12% spadek r/r. Segment systemów aluminiowych utrzymał przychody ze sprzedaży na porównywalnym do zeszłego roku poziomie.

Grupa Kęty odnotowała 150,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 135,79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 174,25 mln zł wobec 156,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 222,5 mln zł wobec 200,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 1 239,59 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 1 372,99 mln zł rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,22 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)