"Inwestycje w obszarze operacyjnym nie popchną spółki w jakiś nowy obszar i nie stworzymy w ten sposób dużej grupy aluminiowej, a takie mamy wizje i ambicje. Zatem z pewnością czekają nas przy budowie strategii rozważania na temat akwizycji i rozwoju poprzez przejęcia" - powiedział prezes Dariusz Mańko podczas konferencji prasowej.

"Wzmocniliśmy się [o nowego członka zarządu R. Przybylskiego], aby móc taką strategię zbudować i zaproponować 'przygodę' na kolejne 3 [lata] szczegółowiej, a może na 5 już mniej szczegółowo" - dodał prezes.

Reklama

Możliwa ekspansja zagraniczna

Ze słów wiceprezesa, dyrektora ds. inwestycji i rozwoju Romana Przybylskiego wynika, że spółka może pogłębić ekspansję zagraniczną.

"Fundamenty są bardzo mocne, ta pozycja rynkowa w Polsce jest niezwykle silna i rozpoczęło się aktywne wychodzenie na rynki zagraniczne już wiele lat temu, natomiast na pewno w tym zakresie widzę możliwości dalsze, co wynika z wielkości rynku" - powiedział Przybylski.

"[Strategia] na pewno zwiększy wartość grupy kapitałowej, zwiększy wartość akcji, myślę, że zapewni politykę stabilną w zakresie dywidendy" - dodał Mańko.

Wkrótce decyzja o dywidendzie za 2023 r.

Prezes nawiązał też do nadchodzącej rekomendacji dotyczącej dywidendy za 2023 r.

"Nad tym, oczywiście, będziemy pracować, rozważać to w przyszłym tygodniu, będziemy rekomendować dywidendę. [...] Wyniki są wręcz książkowe, na pewno takie, które pozwalają na wypłatę dywidendy i z optymizmem patrzeć na przejęcia. Dziś mogę powiedzieć tyle, że jeśli o strategii rozmawiamy już, to myślimy, dlaczego nie my mamy być istotnym czarnym koniem, [...] nie mamy się widzieć za kilka lat jako jeden z liderów tej branży" - podsumował Mańko.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,22 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)