Strata operacyjna wyniosła 137,81 mln zł wobec 63,75 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 109,41 mln zł wobec 89,33 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 2 429,77 mln zł w 2023 r. wobec 2 258,31 mln zł rok wcześniej.

W marcu 2024 r. spółka poinformowała o szacunkowych wynikach za ubiegły rok, które były zbieżne z danymi opublikowanymi w raporcie rocznym, przypomniano w komunikacie.

"Za nami trudny rok. Mamy nadzieję, że wdrożone mechanizmy optymalizacyjne pozwolą osiągnąć w 2024 roku wymierne korzyści finansowe i operacyjne, przyczyniając się do poprawy ogólnej rentowności naszej organizacji" - powiedział prezes Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Reklama

Prezentowane wyniki finansowe są efektem analizy ryzyk operacyjnych budów i zmian w szacunkach ich rentowności, a także trudnej i dynamicznej sytuacji biznesowej i okołobiznesowej, związanej z występowaniem wielu niekorzystnych czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wskazał prezes w liście do akcjonariuszy.

"Oczekujemy, że rentowność EBIT powróci do dodatnich poziomów, które były notowane w poprzednich okresach. Ten cel jest realizowany także poprzez działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia, które podjęliśmy już w pierwszych miesiącach tego roku. Największe perspektywy w zakresie kontraktacji otwierają się przed sektorami infrastruktury oraz energetyczno-przemysłowym. W związku z tym prowadzimy reorganizację naszej firmy, aby już w niedalekiej przyszłości realizować umowy o wyższej rentowności niż dotychczas, co dotyczy także budownictwa kubaturowego" - dodał Blocher w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 164,31 mln zł wobec 20,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,43 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)