Zysk operacyjny wyniósł 66,06 mln zł wobec 31,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 110,44 mln zł wobec 76,08 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Obie wartości określone w strategii zostały osiągnięte, a nawet przekroczone. EBITDA wzrosła z 74 mln zł do 110 mln zł (o 48%) a transfer do akcjonariuszy z kwoty 3,5 zł do 6,5 zł na akcję (o 85%). Wysoka generacja gotówki jest wynikiem inwestycji we właściwych kierunkach rozwoju, takich jak cyberbezpieczeństwo, bazujących na naszej pozycji lidera rynkowego. Uzyskana płynność pozwoliła na jednoczesne obniżenie poziomu zadłużenia, podniesienie transferu, finansowanie bieżącego wzrostu biznesu oraz inwestycje w jego przyszły wzrost" - napisał prezes Robert Tomaszewski w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 997,5 mln zł w 2023 r. wobec 750,43 mln zł rok wcześniej.

"Mocne zwiększenie wyniku operacyjnego EBIT i EBITDA jest w dużym stopniu związane ze zwiększeniem sprzedaży usług i produktów w zakresie cyberbezpieczeństwa specjalnego oraz zwiększeniem skali sprzedaży usług w systemie abonamentowym dla sieci i małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo uzyskaliśmy zmniejszenie kosztów stałych związanych z produkcją elektroniki oraz zmianę modelu sprzedaży usług dodanych. Nasze wskaźniki rynkowe ulegają poprawie nie tylko dzięki wzrostowi wyników operacyjnych, ale również dzięki umorzeniu ok.10% kapitału akcyjnego w okresie ostatnich dwóch lat. Plany na ten rok są w pełni zgodne z celami określonymi w strategii Comp Next Generation. EBITDA wzrośnie do 115 mln zł a transfer do akcjonariuszy do minimum 7,5 zł na akcję" - czytamy dalej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 41,86 mln zł wobec 14,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)