Zysk operacyjny wyniósł 141,83 mln zł wobec 53,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 186,12 mln zł wobec 97,27 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Newag miał wyjątkowo udany rok 2023 r.

"Pomimo trudności i niepewnej sytuacji panującej na globalnych rynkach, rok 2023 był dla Grupy Newag wyjątkowo udany. Odnotowaliśmy znaczącą poprawę wyników finansowych, co potwierdza dynamiczny rozwój naszej działalności. Przychody grupy osiągnęły kwotę 1 231,1 mln zł, co stanowi wzrost o 27,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Równocześnie niezmiernie cieszy nas fakt, iż marża brutto na sprzedaży zwiększyła się o 77,4% r/r, osiągając poziom 263,1 mln zł. Ponadto, zysk netto grupy wyniósł 95,1 mln zł, co oznacza wzrost o 72,3 mln zł w stosunku do roku 2022, natomiast EBITDA osiągnęła kwotę 186,1 mln zł (97,3 mln zł w 2022 r." - napisał prezes Zbigniew Konieczek w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 231,1 mln zł w 2023 r. wobec 963,86 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W 2023 r. Newag wyprodukował 26 lokomotyw elektrycznych, 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 4 hybrydowe zespoły trakcyjne, podano w sprawozdaniu zarządu.

Marża na sprzedaży wyniosła 21,4 proc.

Marża na sprzedaży wyniosła 263,1 mln zł (w ujęciu procentowym marża wyniosła 21,4%). Osiągnięta marża jest pochodną realizacji wolumenu sprzedaży (o ponad 267 mln zł większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) oraz struktury produktowej sprzedaży z przewagą przychodów w segmencie lokomotyw elektrycznych. Zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku 2022 to również większy wolumen sprzedaży po przekroczeniu progu rentowności działalności, czyli punktu kiedy zostały pokryte koszty stałe, a przychody ponad ten poziom sprzedaży w znacznie większym stopniu budują zysk grupy, podano również.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 32,6 mln zł w 2023 r., a plan na 2024 rok to 27,4 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 43,36 mln zł wobec 26,64 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,23 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)