Zysk operacyjny wyniósł 22,1 mln zł wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 24,36 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,03 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 182,74 mln zł rok wcześniej.

"Marża brutto na sprzedaży w I kw. ukształtowała się na poziomie 13 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej (+48%); EBIT wzrósł z -3,3 mln zł do 22,1 mln zł, a wynik netto z -4,9 mln zł do 17,4 mln zł. Znaczna poprawa rentowności Onde to głównie efekt sprzedaży trzech projektów fotowoltaicznych - Jawor i Jelenia Góra I i II oraz jednego wiatrowego (Szybowice) - o łącznym potencjale 60 MW" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

"W pierwszym kwartale z dużą dynamiką i niemałym sukcesem rozwijaliśmy strategię Develop-Build-Sell, którą wdrażamy od kilku lat. Nie tylko wygenerowaliśmy zapas gotówki z komercjalizacji projektów deweloperskich, ale również zapewniliśmy sobie kontrakty wykonawcze na ich dokończenie" - dodał prezes Paweł Średniawa, cytowany w materiale.

Portfolio deweloperskie Onde

Obecnie Onde ma w portfolio deweloperskim projekty na etapie pozwolenia na budowę o łącznej mocy ok. 280 MW i zapowiada istotną rozbudowę swojego portfela. W dniu publikacji wyników zarząd spółki poinformował również o zawarciu umowy na budowę 32-megawatowego Parku Lewałd Wielki. Największy do tej pory z realizowanych projektów z własnego portfela ma być zakończony do końca kwietnia 2025 r., przypomniano.

"Mocno weszliśmy w 2024 r. i nie zamierzamy się zatrzymywać. Liczymy, że w ciągu 2 lat w oparciu o projekty z aktualnego portfela, a także te pochodzące z akwizycji, zrealizujemy inwestycje co najmniej 130 MW. Rozbudowaliśmy zespół dewelopmentu, pozyskaliśmy 100 mln zł linii kredytowej i mamy drugie 100 mln złotych środków własnych na inwestycje. To dobry moment na dalszy dynamiczny rozwój tego segmentu naszej działalności, a my jesteśmy organizacyjnie i finansowo przygotowani na podkręcenie tempa" - podkreślił Średniawa.

Podwojenie portfela deweloperskiego w perspektywie 2-3 lat

Zarząd spółki zapowiada też co najmniej podwojenie portfela deweloperskiego do docelowo 1,6-1,8 GW w perspektywie 2-3 lat. Już teraz prowadzi rozmowy dotyczące zakupu zaawansowanych projektów OZE.

"Uczestniczymy w kilku procesach negocjacyjnych dotyczących projektów w wysokim stadium dewelopmentu. Takich, których budowę można zacząć relatywnie szybko. Mamy nadzieję, że do transakcji dojdzie do końca roku" - dodał prezes.

Portfel zamówień w segmencie OZE

W segmencie wykonawstwa OZE portfel zamówień zewnętrznych Onde na koniec marca 2024 r. wart był 586 mln zł, czyli 11% mniej niż w tym samym czasie roku wcześniejszego. Spółka, jak i cała branża OZE, spodziewa się jednak znacznego wzrostu inwestycji w transformację energetyczną z uwagi na poprawiające się otoczenie legislacyjne oraz przede wszystkim napływające do Polski środki z Krajowego Planu Odbudowy czy Funduszu Spójności.

"Z jednej strony szansą na poprawę na rynku, blokowanego niską wydajnością sieci, jest cable pooling. Pozwala on na tworzenie instalacji hybrydowych wiatrowo-słonecznych bez konieczności uzyskiwania kolejnego przyłącza do sieci. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla inwestorów, jak i dla naszego systemu elektroenergetycznego. Z drugiej zaś strony mamy olbrzymie środki w ramach programów unijnych przeznaczone na transformację energetyczną. Do 2030 r. szacowane są one na ponad 400 mld zł, a według naszych szacunków pula projektów, której bezpośrednim beneficjentem może być Onde, warta jest ponad 50 mld zł. Uwolnienie tego potencjału zapewne trochę potrwa, ale w horyzoncie 2-3 lat trudno o bardziej perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się rynek, niż OZE" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 15,71 mln zł wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)