statystyki

Bankowość

Akredytywa wiązana

wróć do działu: Bankowość »

Akredytywa wiązana – w akredytywie wiązanej zawarte jest upoważnienie do otwarcia przez bank innej akredytywy dokumentowej na rzecz innego beneficjenta.

Akredytywa wiązana synchronizuje także wypłaty z obu akredytyw w taki sposób, aby wpłaty z pierwszej akredytywy pokrywały wypłaty z akredytywy drugiej.

Obie akredytywy są względem siebie przeciwstawne.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty