statystyki

Bankowość

Kredyt subprime

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt subprime – (Subprime loan) – kredyt bankowy wysokiego ryzyka, którego oprocentowanie jest na dużo wyższym poziomie niż stopa procentowa ustalona przy standardowym kredycie w danym segmencie.

Kredyt subprime przeznaczony jest dla nierzetelnych kredytobiorców. Z uwagi na ich złą "historię kredytową" (czyli np. opóźnienia w spłatach poprzednio udzielanych kredytów udokumentowane w BIK) i związane z tym ryzyko ponownego zalegania z płatnościami, bank żąda wyższych odsetek niż zazwyczaj.

Do grona produktów subprime zaliczyć można kredyty hipoteczne lub specjalne karty kredytowe.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty