statystyki

Finanse

Fuzja pionowa

wróć do działu: Finanse »

Fuzja pionowa – jest to połączenie firm działających w tej samej gałęzi, produkujących różne elementy tego samego produktu.

W zależności od relacji łączących firmy podlegające fuzji rozróżniamy fuzję pionową "w górę" i "w dół".

W przypadku fuzji "w górę" firma scalana jest z dotychczasowymi dostawcami podzespołów, natomiast fuzja pionowa "w dół" określa połączenie z odbiorcami produktów.

Fuzja pionowa inaczej określana jest mianem wertykalnej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty