statystyki

Finanse

Outsourcing

wróć do działu: Finanse »

Outsourcing - jest to skrót od outside-resource-using, czyli korzystanie z zasobów zewnętrznych.

Inaczej mówiąc, outsourcing jest to wykorzystanie podmiotów zewnętrznych do działań w ramach danej firmy. Jest to przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa zewnętrznej firmie specjalizującej się w tej dziedzinie.

W outsourcing dawane są najczęściej takie działania jak np. zarządzanie, obsługa procesów biznesowych, infrastruktura czy technologia informatyczna.

W odróżnieniu do innych relacji pomiędzy kontrahentami outsourcing charakteryzuje się swobodą sposobu wykonywania powierzonych zadań. Natomiast w przepadku innych umów pomiędzy stronami wykonawca dostaje dokładne instrukcje od zleceniodawcy w jaki sposób dane zadanie ma być wykonane.

Prawo dla specjalisty