statystyki

Giełda

Buy-back

wróć do działu: Giełda »

Buy-back, buyback – wykup akcji własnych na rynku przez spółkę akcyjną.

Spółka akcyjna dysponująca nadwyżką finansową podczas bay-back’u odkupuje własne akcje w celu umorzenia. Operacja taka powoduje wzrost wartości akcji pozostających w obrocie. Kapitał akcyjny dzieli się na mniejszą liczbę akcji.

Prawo dla specjalisty