statystyki

Giełda

IPO

wróć do działu: Giełda »

IPO (ang. Initial Public Offering) – pierwsza Oferta publiczna, czyli sprzedaż (uplasowanie) pierwszej emisji akcji spółki na rynku publicznym.

Warunkiem przeprowadzenia IPO jest przygotowanie prospektu emisyjnego oraz postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przepisy prawa dotyczące IPO zawarte są m.in. w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty