Zmienna stopa procentowa najczęściej używana jest w przypadku długoterminowych kredytów hipotecznych. W takim przypadku oprocentowanie kredytu oblicza się jako sumę marży banku i stawki referencyjnej (WIBOR, LIBOR, EURIBOR).

Zobacz też: