statystyki

Inne

Warunki zabudowy

wróć do działu: Inne »

Warunki zabudowy (decyzja o warunkach zabudowy, WZ) – decyzja urzędu gminy określająca przeznaczenie danego terenu pod określone inwestycje budowlane. Decyzja taka reguluje rodzaj budynku, wysokość, kształt kolor, sposób posadowienia na działce, itp.

Warunki zabudowy są jednym z instrumentów planowania przestrzennego. Decyzja WZ wydawana jest tylko dla terenów na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Prawo dla specjalisty