statystyki

Inne

Powszechne Towarzystwo Emerytalne

wróć do działu: Inne »

Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) – Spółka akcyjna, której przedmiotem działalności jest stworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym (OFE). Towarzystwo zarządza tylko jednym Funduszem emerytalnym, chyba że zarządzanie więcej niż jednym funduszem jest skutkiem przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem albo połączenia towarzystw. Do zarządzania aktywami otwartego funduszu powszechne towarzystwo jest obowiązane zatrudnić co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego. Utworzenie towarzystwa emerytalnego wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Władzami towarzystwa emerytalnego są:

  • zarząd,
  • rada nadzorcza,
  • walne zgromadzenie.

Prawo dla specjalisty