statystyki

Inne

Wskaźniki Ufności Konsumenckiej GUS

wróć do działu: Inne »

Wskaźniki Ufności Konsumenckiej GUS – są to wskaźniki tworzone przez Główny Urząd Statystyczny w celu określenia sytuacji ekonomicznej i oczekiwań społeczeństwa dotyczących najbliższej przyszłości. Powstają one na podstawie comiesięcznych badań koniunktury konsumenckiej w Polsce prowadzonych przez GUS.

W badaniach mających na celu określenie zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych a w konsekwencji ogólnej sytuacji ekonomicznej w Polsce bierze udział około 1700 gospodarstw domowych.

Na bazie odpowiedzi respondentów GUS tworzy dwa wskaźniki ufności konsumenckiej:

  1. Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK),
  2. Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK).

Prawo dla specjalisty