statystyki

Inne

Wskaźnik Big Maca

wróć do działu: Inne »

Wskaźnik Big Maca (ang. Big Mac Index) - nieformalny wskaźnik wprowadzony przez "The Economist" w 1986 roku służący do pomiaru parytetu siły nabywczej. Nie jest to jednak klasyczny wskaźnik parytetu siły nabywczej ponieważ oparty jest on tylko na jednym produkcie, podczas gdy powinien on uwzględniać sztywny koszyk dóbr.

Wskaźnik Big Maca obliczany jest w oparciu do cenę hamburgera Big Mac w sieci barów McDonald's. Wskaźnik obliczany jest dla ponad 100 państw.

Poziom wskaźnika wyznaczany jest przez podzielenie ceny Big Maca w lokalnej walucie przez średnią cenę podwójnego hamburgera Big Mac płaconą w USA. Następnym krokiem jest porównanie tak wyznaczonego kursu z aktualnym kursem rynkowym, dzięki czemu można oszacować potencjał danej waluty do wzmocnienia lub osłabienia względem USD.

Jeżeli w danym kraju cena hamburgera jest wyższa od tej w USA, to oznacza, że waluta tego kraju jest przewartościowana i należy oczekiwać osłabienia jej względem dolara amerykańskiego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty