statystyki

Inne

Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika

wróć do działu: Inne »

Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika – termin określający zasadę ściągania wierzytelności z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku samej spółki okaże się bezskuteczna. Zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika dotyczy wszystkich zobowiązań spółki, zarówno cywilnoprawnych (np. z umów) jak i publicznoprawnych (np. składki ZUS).

Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty