statystyki

Inne

Rynek pieniężny

wróć do działu: Inne »

Rynek pieniężny – część rynku finansowego, na którym krótkoterminowymi instrumentami finansowymi, czyli o terminie zapadalności do jednego roku. Podstawowym instrumentem rynku pieniężnego są bony skarbowe.

Prawo dla specjalisty