statystyki

Inne

FUS

wróć do działu: Inne »

FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) – państwowy fundusz celowy powołany do realizacji zadań I-go filara ubezpieczeń społecznych.

Budżet FUS tworzony jest ze składek na ubezpieczenie społeczne i z dotacji z budżetu państwa. Fundusz może także zaciągać krótkoterminowe kredyty w bankach komercyjnych.

Środkami FUS dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przeznaczone są one na wypłatę świadczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty