statystyki

Inne

NFI Krezus

wróć do działu: Inne »

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A.
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A.
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 1994
Lokalizacja Uul. M.Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń
Siedziba Toruń
Numer KRS
Prezes Wiesław Jakubowski
Branża finanse
Giełda KREZUS
Symbol akcji KZS
Strona internetowa
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus został założony w dniu 15 grudnia 1994 roku przez Ministra Przekształceń Własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). W 1997 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd S.A. dopuściła akcje Funduszu do obrotu publicznego. Od tego roku akcje Funduszu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Początkowo Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus działał jako Fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych branż przemysłu obecnie jest Funduszem inwestycyjnym skoncentrowanym na inwestycjach w spółki w branżach handlu i usług. W 2007 roku uchwałą została zmieniona nazwa funduszu z Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny na Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus.

Przedmiotem działalności funduszu zgodnie ze statutem spółki jest nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji; nabywanie innych papierów wartościowych; wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych; rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi; udzielenie pożyczek spółkom i innym podmiotom; zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów funduszu.

Prawo dla specjalisty