statystyki

Inne

Licencja wyłączna

wróć do działu: Inne »

Licencja wyłączna - rodzaj umowy licencyjnej określającej sposób korzystania z określonego dobra. Licencja wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Licencja wyłączna daje licencjobiorcy prawo do wyłącznego korzystania z prawa do dobra (utworu, znaku handlowego lub patentu) na określonym terytorium lub polu eksploatacji prawa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty