statystyki

Inne

Wskaźnik zadłużenia środków trwałych

wróć do działu: Inne »

Wskaźnik zadłużenia środków trwałych (ang. fixed assets debt ratio) – jeden ze wskaźników wypłacalności przedsiębiorstwa, informujący w jakim stopniu składniki majątku trwałego zabezpieczają zobowiązania długoterminowe firmy.

Wskaźnik zadłużenia środków trwałych = środki trwałe / zobowiązania długoterminowe

Wskaźnik ten ma znaczenie dla potencjalnych kredytodawców, ponieważ kredyty długoterminowe zabezpieczone są zazwyczaj środkami trwałymi.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty