"W tej chwili jesteśmy tuż po zakończeniu jednego z procesów akwizycyjnych - myślę tu o spółce Famak, którą przejęliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku. Na pewno przez kilka najbliższych miesięcy będziemy skupiali się na tym, żeby jak najszybciej wykorzystać możliwości, które otrzymaliśmy, wprowadzając do naszego portfolio produktowego szereg nowych rozwiązań, jakie dał nam Famak" - powiedział Bendzera w rozmowie z ISBnews.

W listopadzie 2014 r. Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł. Tym samym - jak wówczas podkreślano - Famur rozpoczął budowę spółki zależnej zajmującej się systemami przeładunkowymi dla górnictwa odkrywkowego.

Prezes poinformował też ISBnews, że spółka wciąż obserwuje rynek krajowy i rynki zagraniczne pod kątem potencjalnych dalszych akwizycji.

"Naturalnym elementem rozwoju takich dużych grup, jak Famur jest również rozwój akwizycyjny. W związku z tym cały czas staramy się zidentyfikować takie okazje rynkowe, które mogłyby nam pozwolić na rozszerzenie aktualnego portfela produktowego lub umożliwić wejście na dotychczas nieobsługiwane rynki" - powiedział Bendzera.

Podkreślił, że grupa Famur nie ma obecnie potrzeby pozyskiwania kapitału i znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jak wyjaśnił, przyszłe akwizycje lub inwestycje będą najprawdopodobniej finansowane długiem.

"Dzięki takiej polityce w chwili obecnej dług netto jest na bardzo niskim poziomie, więc możliwości pozyskania dodatkowego finansowania mamy cały czas otwarte. Nawet gdyby pojawiły się takie potrzeby w zakresie akwizycyjnym, czy obsługi dużych projektów, to zdolność do pozyskania kapitału po stronie Famuru jest nadal bardzo duża. Wykorzystywanie ścieżek, takich jak emisja obligacji czy dodatkowej emisji akcji zawsze jest możliwe, natomiast obecnie nie analizujemy takich rozwiązań, bo nie mamy potrzeb w tym zakresie" - wskazał prezes.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Jej skonsolidowane przychody w 2014 r. sięgnęły 709 mln zł.