Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 0,33 mln zł wobec 0,35 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,21 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 52,09 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2014 roku, jeżeli chodzi o część przychodową okazał się dla grupy Infovide-Matrix po raz kolejny bardzo dobry. Coraz wyraźniej widoczne są efekty, konsekwentnej transformacji naszej oferty. Jesteśmy obecni w strategicznych projektach zarówno u klientów z energetyki, finansów czy administracji publicznej. Aktualnie poziom kontraktacji wynosi ponad 104 mln zł. Dobry backlog odnotowujemy we wszystkich branżach."  - powiedział prezes Borys Stokalski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,71 mln zł wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej.

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.