"Agencja Moody's podniosła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów Banku Zachodniego WBK S.A. z Baa1 do A3 w wyniku analizy Advanced LGF, która uzasadnia jej podwyższenie o dwa stopnie ze skorygowanej oceny kredytowej (BCA) baa2 (BCA wynosi baa3) i równoważy założenia niższego rządowego wsparcia" - czytamy w komunikacie.

W opinii agencji, BZ WBK posiada duży wolumen depozytów i ograniczony poziom zadłużenia nadrzędnego oraz podporządkowanego, co skutkuje bardzo niską stratą w przypadku upadłości.

Agencja zaznacza, że ze względu na oczekiwane wdrożenie przepisów o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Moody's obniżył założenia dotyczące rządowego wsparcia dla BZ WBK do poziomu "niskie, co prowadzi do braku podwyższenia wcześniejszej oceny wsparcia z poziomu "wysokie" i jeden stopień, podał również bank.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r.