"Zgodnie z niedawną deklaracją zarządu, Best przystąpił do programu wspierania płynności. W związku z tym, akcje spółki przestały być kwalifikowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do strefy niższej płynności. Wkrótce zmieni się także system notowań akcji - począwszy od najbliższego wtorku, 26 maja, Best będzie notowany w systemie notowań ciągłych" - czytamy w komunikacie.

Przystąpienie do programu wspierania płynności to jedno z działań, podejmowanych przez Best, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji spółki dla inwestorów. Wśród planowanych działań jest także podział akcji w stosunku 1 do 4. Taka propozycja znalazła się w porządku obrad walnego zwołanego na 15 czerwca br. Obecnie kapitał zakładowy Best dzieli się na ponad 5,2 mln akcji o wartości nominalnej 4 zł każda. W czwartek, 21 maja, akcje Best były notowane na GPW po 44,49 zł, podała także spółka. W wyniku planowanego splitu, łączna liczba akcji wzrośnie do prawie 21 mln sztuk, wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 1 zł, a liczba akcji w wolnym obrocie wzrośnie do ponad 500 tys. Best niedawno zawarł także umowę z Domem Maklerskim BOŚ, który będzie pełnić funkcję animatora akcji spółki.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.