Jak podał Główny Urząd Statystyczny, "ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w listopadzie 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w październiku 2019 r. oraz w listopadzie 2018 r.". Wskazano, że osiągnął on wartość 100,2.

Urząd wyjaśnił, że składowa dla przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego spadła w stosunku do poziomu notowanego w październiku br., dotycząca budownictwa – jest na wyższym poziomie. W przypadku usług składowa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu. Natomiast wobec listopada 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe.

Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych, jak dodano, są niższe zarówno w stosunku do zgłaszanych przed miesiącem, jak i przed rokiem.

"W listopadzie 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym w stosunku do notowanego przed miesiącem" - informuje urząd statystyczny. Dodaje, że oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są pozytywne i nieco lepsze od sygnalizowanych w październiku br. Prognozy produkcji są natomiast bardziej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. "Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych" - czytamy.

Zgodnie z komunikatem GUS, wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w listopadzie na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem. "Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym, natomiast prognozy zatrudnienia są nieco bardziej optymistyczne od formułowanych w październiku br." - dodano.

Na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem, jak zauważono, jest wskaźnik ufności w handlu detalicznym. "Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieco mniej korzystne niż sygnalizowano w październiku br. Przewidywania dotyczące sprzedaży wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się" - oceniono.

Z kolei na ujemnym poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem, kształtuje się w listopadzie 2019 r. wskaźnik ufności w usługach.

"Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne, podobnie jak w październiku br." - podał GUS. (PAP)

autor: Magdalena Jarco