Fundusze norweskie i EOG pomagają w przechodzeniu Polski na gospodarkę niskoemisyjną. Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy, przekazanych przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. W tej perspektywie najwięcej dostał Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - 140 mln euro. Do tego prawie 25 mln euro dołożył polski rząd.

Fundusze norweskie i EOG zostaną rozdysponowane w formie dotacji - przewiduje się, że dofinansowanie wynosić będzie 45-100 proc. kosztów kwalifikowanych. To nie wszystko. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obsługuje program, będzie oferował też preferencyjne pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego. W sumie do dyspozycji będzie ponad miliard złotych.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych. W poprzednich edycjach dużo pieniędzy wydano między innymi na termomodernizacje. Na co będzie można wziąć dofinansowanie w tej edycji?

Wysokosprawna kogeneracja

Ministerstwo Klimatu planuje trzy grupy naborów wniosków o dofinansowanie. W pierwszym naborze, który przewidziany jest na drugi kwartał, być może już na przełomie marca i kwietnia, będą dwa działania związane z energetyką - termomodernizacja szkół i wsparcie wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej.

Reklama

Nie ma jeszcze regulaminów naboru wniosków. Jak się dowiedział portal WysokieNapiecie.pl, w przypadku wsparcia kogeneracji przewidziany budżet na dotacje to 40 mln euro oraz około drugie tyle w formie pożyczek. Dotacje wyniosą ok. 45 proc. kosztów kwalifikowanych, z tym że będą przyznawane zgodnie z limitami dotyczącymi pomocy publicznej. O wsparcie będą mogły ubiegać się projekty inwestycji w wysokosprawną kogenerację przemysłową z wyłączeniem węgla. Nie będzie ograniczenia odnośnie mocy instalacji, będzie natomiast ograniczenie wartościowe - dofinansowanie wyniesie 1-7 mln euro.

Kiedy mają się rozpocząć kolejne nabory? Czy będzie można dostać dotację na fotowoltaikę w firmie? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

>>> Polecamy: W Polsce rośnie "zielony" transport. Ale nie dzięki elektrykom