Rok 2023 to szósty rok funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak wskazał WOT, cele na 2023 r., które zostały określone w Planie Rozwoju WOT na lata 2021-2035, zostały zrealizowane.

O czym możemy przeczytać w raporcie?

Jak wskazano, jednym z głównych wyzwań, stojących przed WOT, jest rozwój, również w zakresie zwiększania potencjału osobowego. By wspierać proces rekrutacji, w 2021 r. powstały w WOT Mobilne Zespoły Rekrutacyjne. To m.in. dzięki zaangażowaniu żołnierzy służących w ich szeregach, formacja, z końcem 2023 r. osiągnęła 40 tys. żołnierzy-ochotników.

Reklama

Podkreślono, że WOT zapewnia także możliwość rozwoju. Z jednej strony, po spełnieniu wymogów formalnych, żołnierze mogą ubiegać się o rozpoczęcie służby w strukturach armii zawodowej. Z drugiej mają możliwość rozwoju jako żołnierze OT. Ponadto mogą oni korzystać z wielu dodatkowych specjalistycznych szkoleń i kursów np. z zakresu medycyny pola walki.

Jak poinformowano, w 2023 r. w WOT zrealizowano 261 szkoleń podstawowych i wyrównawczych, ponad 725 ćwiczeń rotacyjnych oraz 98 czternastodniowych ćwiczeń zintegrowanych. Ponadto terytorialsi aktywnie angażowali się w ćwiczenia, szkolenia i zawody z organizowane innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP - uczestniczyli m.in. w Anakondzie-23. Brali oni udział i odnosili sukcesy również w takich przedsięwzięciach jak m.in. Recon Clash, Ranger-Pre-Selection Course, Cambrian Patrol oraz Sniper Extreme.

Zwierzęta, współpraca międzynarodowa…

Zaznaczono, że sprawnie rozwijane były również koncepcje związane z możliwością wykorzystania potencjału zwierząt podczas realizowanych zadań. W ramach projektu Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych K9 utworzony ma zostać Ośrodek WOT służący do Szkolenia Specjalistycznego Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych; równie prężnie rozwija się projekt szkolenia konnego w WOT.

W minionym roku aktywnie działało także Centrum Szkolenia WOT. CSWOT zorganizowało ponad 130 edycji kursów i szkoleń, podczas których przeszkoliło ponad 2,5 tys. osób. Centrum rozwinęło także współpracę międzynarodową, czego wyrazem było podpisanie porozumienia o współpracy z 129 Regional Training Institute ze Springfield.

Rok 2023, w zakresie współpracy międzynarodowej był dla WOT intensywny. Odbyło się ponad 70 wyjazdów zagranicznych, a w Polsce gościło ponad 100 delegacji z innych państw. Wizytę w Dowództwie WOT złożyli również dowódcy partnerskich formacji terytorialnych.

"Mijający rok to czas wielu wyzwań i wytężonej pracy"

Wskazano, że WOT stawia na współpracę z administracją publiczną i organizacjami samorządowymi. W tym roku podpisano porozumienie o współpracy m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gaz-Systemem czy Służbą Więzienną.

Dodatkowo, żołnierze WOT nieprzerwanie, od ponad dwóch lat, pełnią służbę na polskiej, wschodniej granicy państwowej. Od 2023 r. obecni są również na polsko-słowackiej granicy państwowej.

"Mijający rok to czas wielu wyzwań i wytężonej pracy. Zaangażowanie żołnierzy w pomoc niesioną lokalnym społecznościom, wspieranie działań administracji samorządowej oraz służba pełniona na polskiej, wschodniej granicy państwowej – to tylko część realizowanych przez nas zadań. Moi żołnierze w 100% wypełniają misję, jaka została przed nimi postawiona. Wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w tym roku, tylko wzmocniły naszą Formację i jasno pokazały, że zmierzmy w dobrym kierunku" - zaznaczył cz.p.o. dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztof Stańczyk.

Autorka: Delfina Al Shehabi